Тема

Достигане до директното детско възприятие чрез практикуване на Магическите Пасове на Карлос Кастанеда

Ще бъдат подбрани упражнения подходящи за всички възрасти, лесни за изпълнение. Намерението при изпълнението е да се прехвърли вниманието върху телесните усещания, наблюдаване на дишането, спиране на вътрешния диалог и изследване взаимосвързаноста между позицията на тялото, дишането, чувствата, мислите и светогледа като цяло. Чрез навлизане в сегашния момент и усещане на единство от обединяването на вниманието на всички в една посока да достигнем до детския светоглед и да си припомним че живеем в свят на чудеса.

Визитка

„Практикувам Магическите Пасове от 20 години. Участвала съм в семинари организирани от Клиъргрийн, организацията упълномощена от Карлос Кастанеда да разпространява знанието на шаманите от древно Мексико – Магическите Пасове, или както го нарича Каслос Кастанеда, Тенсегрити. Практикувала съм йога и карате, обичам да ходя на Паневритмия, но Магическите Пасове ми дават нещо, без което не мога, и не може да се опише, трябва да се преживее.“

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0876 609 590