Визитка

 

 

Дипломант в бакалавърска програма ,,Психология на английски език‘‘ към Нов Български Университет. 

 

 

 

 

Тема

 

На кого да поверим психичното си здраве?

 

Целта на лекцията е да работим в посока създаването на култура за психичното здраве. Ще бъдат разяснени случаите, в които трябва да се потърси помощ от професионалист, какви симптоми у възрастния и детето не бива да се игнорират и как могат да се обяснят някои проблемни поведения или преживявания. Ще бъде обсъдена стигмата по този въпрос. Заедно с това ще се разясни и областта на компетентност на различните професионалисти в сферата – психолози, психиатри, психотерапевти, консултанти, лайв коучове – за да се информират присъстващите кого трябва да потърсят при определен проблем и какво да очакват от услугите му. Накратко ще се обсъдят и признатите в България психотерапевтични методи, техните силни и слаби страни и в кои случаи са най-подходящи.

 

Контакти

 

E-mail: n.simeonova88@gmail.com; regina.gospodinova@psychoblogia.org

Сайт: http:// www.psychoblogia.org/ (ще бъде публикуван скоро)

Телефон за връзка: 0885245943 – Нина Симеонова; 0894421394 – Реджина Господинова