Олимпия ЧАлъмова1

Тема

Лечебни и магически свойства на кристалите
Всеки от нас се е докосвал или чувал за кристали. Днес те се откриват за нас, за да ни помогнат в по-нататъшното ни развитие, лечение или проявление на
мечтите ни. Всички ние използваме кристали дори да не съзнаваме – те са в компютрите ни, в мобилните ни телефони, носим ги като бижута… а познаваме ли техните качества и свойства да ни лекуват и да ни помагат?

Визитка

Интересувам се от различни методи за помощ, хармонизиране и лечение. Открила съм възможностите на различни енергийни системи и ги използвам с удоволствие. Занимавам се с Рейки, Изис Сейким, Секхем, Ама Деус, Ангелски енегии и др.

Контакти

E-mail: Skipe: olimpia610
Телефон за връзка: 0887 262 025

Видео лекцияЛектори →