Тема

Как да възстановим изначалната си чистота и връзката с Детето в себе си. Здраве и хармония в семейната среда.

Децата в нас
Как да възстановим изначалната си чистота. Изчистване на задържаните нехармонични емоции.
Управление на емоциите и емоционална интелигентност. Умението да бъдем себе си. Закон за Индивидуалността. Спонтанността.

Децата около нас
Темата обхваща единството и динамиката в триадата Родители-Дете; Взаимоотношенията между родителите и отношението на всеки от тях към Детето:
– Детето – отражение на случващото се в семейната среда.
– Отговорността на родителя. Поддържане на хармонията и чистотата във взаимоотношенията.
– Какво е отношението, изграждащо успешна и щастлива личност?
– Как отношението ни към Детето влияе на неговото развитие и проявяването на потенциала, който тоноси?
– Детето – учител за най-важните неща, които имаме да научим.

Визитка

Основател на център за холистична подкрепа „Алегра” в Ямбол, Бургас и Свети Влас. Член е на Българска Асоциация за Развитие на Енергийната Психология и сертифициран ТЕС специалист. В практиката си често прилага Цветолечението на д-р Бах. Провежда онлайн консултиране с хора от други населени места и чужбина.

Контакти

E-mail: Scype: : todorovpavel
http://www.alegra.bg
Телефон за връзка: 0894 664 432