Петър Кралев

Тема

Биоенергетиката и анализа на паметта на тялото – важна част в модерния терапевтичен подход към психичното и духовно здраве

Визитка

Магистър по психология. Специалист по неорайхианска и телесно ориентирана психотерапия към Вестдойче Академия, Мюлхайм и Институт за психотелесна психотерапия, София. Специалист по зависимости към Международна Фондация „Стефан Батори“, Полша. Специализирал 3 години трансперсонална психология и холотропно дишане към Гроф Трансперсонал Тренинг. Супервайзор и преподавател по Биоенергетика и Зависимости в Институт за психотелесна психотерапия, София. Автор на книгите „Психотерапия на алкохолизма“, „Аяхуаска, свещения знак на слънцето“ и „Прахът, който пазим“. Частна психотерапевтична практика – в Стара Загора, София, Пловдив.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0887 70 55 82

Видео лекция


Лектори →