Визитка

 

Проф. Бойко Рангелов – роден 7.7.1950 г. в София е геофизик.

Има специализации  в САЩ по „Предвестници и прогнозиране на земетресения”, в  Е К – (JRC) в Испра, Италия. Работи основно по Природни бедствия (Земетресения, Цунами, Вулкани, Наводнения и др.) и Геоекология (Екокатастрофи: оценка и картиране на риска,  превенция). Гост-изследовател в Университета в Болоня. Участвува в изпълнението на над 100 проекта у нас и в чужбина. Пуска в експлоатация първата Българска сеизмологична станция в Антарктика – 2000 г. Чете лекции в Италия, Русия, Египет, Люксенбург, САЩ. Публикува 17 книги самостоятелно и в съавторство, над 350 научни статии и има повече от 500 научно популярни изяви – статии, филми, ТВ и радиопредавания.

 

 

 

Тема

 

Системите за ранно предупреждение от комплексни природни опасности – проектът „CABARET” и може ли да се спасяват човешки животи

 

В последните години най-голямото предизвикателство пред науките за природни бедствия са иновативните системи за ранно предупреждение. Базирани на най-последните достижения на геофизиката, сателитните комуникации, «умните сензори», компютърните технологии и други достижения на съвремената наука, тези системи са една от последните надежди на човечеството да се бори с природните стихии. При това не поединично, а когато действуват синхронно – урагани, земетресения, цунами, вулкани…За достиженията в тази научна област, за българският опит, за възможностите да бъдат спасявани човешки животи и за практическата полза от тези системи е тази лекция.