Визитка

 

Райчин Рачев

Полагам усилия за осмисляне , осъзнаване и преживяване на все по-точно модели за реалността с домогване към Реалността. Осъзнаването на собствените филтри, на обществените рамки и на тенденции и закони в заобикалящата ни среда дава възможност за активно взаимодействие. Колкото по-адекватно „виждаме“ себе си и света толкова по-ефективно можем да се развиваме. Наследник на народ , чийто календар посочва 7256 г и убеден застъпник на е-референдумите като оптимален механизъм за вземане на обществените решения ,а е-гласуването е най-достоверно чрез ползване на блокчейн. При коя обществена система е възможно Цялото да е повече от механичния сбор на отделните единици ? Както е в нашето тяло!

 

 

Тема

 

Целеполагането като върховна власт. Защо е важно да сме субекти спрямо ЕС и собствената си държава ?

Кратко представяне на идеята за обединена Европа, какво е ЕС днес. Противоречия и сценарии за развитие.

Значение на изборите за европарламент. Значение на други способи за определяне на дневния ред и вземането на решения.

Конкретни примери за негативно въздействие на решения на европейско и планетарно ниво – възможни стратегии за реакция и поемане на стратегическата инициатива.

Какво ни дава и какво ни отнема ангажирането с обществените дела ? Земляни ли сме ?

Знаем ли какво искаме и какво да се стремим !?

 

Контакти

 

E-mail: raichin@mail.bg

Телефон за връзка : 0878 120059

Сайт: https://platform.iportal4languages.eu/portal