Розалия Александрова1-2

Тема

Човек и слово – квантовата поезия в контекста на човешкото здраве

Поезията, наречена преди повече от десет години квантова, вече има свое място в българската литература. Да се пише кратко и емоционално, без предизвикани ефекти; да се изследват дълбините (висините) на най-съкровените ни желания и мечти, свързани със сакралното излъчване на невидимия свят – това е квантова поезия.
Квантовата поезия се развива като теория и практика не само в Пловдив и България, а и извън пределите й. Квантова поезия е условно име на поезията на Духа, която се ражда спонтанно, в момент на единение на автора й с Вселената. Тя носи красотата и неповторимостта на един мисълобраз, изпратен от второ ниво на реалността – т.нар. първично информационно (торсионно) поле. Преминава през бариерите (тапите) на човешкия ум и емоции, като се енергетизира (квантува) в познати и непознати образи, идеи, чувства и мисли, предадени чрез човешкото слово. Това е каналът, по който се осъществява мощен обмен на първична информация, която влияе положително върху състоянието на човешкия организъм.

Визитка

Розалия Александрова е родена през юли 1954 г. в гр. Мадан, обл. Смолянска. От 1983 г. е преподавател на чуждестранни студенти по български език в Медицински университет в Пловдив. Научните й интереси са както в областта на българския език, така също и – в изследване на информациологията като феномен на новото време.
От 2003 г. е член на Дружеството на писателите в Пловдив. Книгопис – стихосбирки: 2000 г. – „Домът на моята душа“, 2003 г. – „Светещо тяло“, 2005 г. – „Тайната на пътя“, 2007 г. – „Очите на вятъра“, 2009 г. – „Притча за ключа“, 2010 г. – „Сакрално“, „Разговор между гълъби“, 2013; „Реалният живот на чувствата“, 2015; авторка е на книга с научни есета: „Да открехнем вратата на смисъла или рефлексии на информационната наука“, 2015.
На 28 март 2006 г., заедно със съмишленици, Розалия Александрова и инж. Д. Димитров създават първия литературен клуб за квантова поезия „Квант“, сега неправителствена организация „Квант и приятели“, чиято цел е развитието на квантовата поезия в гражданското общество.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0878 450 976