Румен Ликов

Тема

Рейки – път към здраве и осъзнаване

Визитка

Рейки направи живота ми по-осъзнат и ми даде възможност да погледна света от гледни точки за които не предполагах, че съществуват.
Рейки ми помага да вървя по пътя си в здраве и хармония със заобикалящата ме среда. Искам да споделя това познание с Вас.

Контакти

E-mail: http://reikimagic.org
Телефон за връзка: 0888 44 00 02

Лектори →