Визитка

 

Светослава Хаджиева

 

Светослава Хаджиева е завършила СУ „ Св. Климент Охридски”, специалност „Право”.  Работи като адвокат, синдик и управител на Адвокатско дружество. Занимава се със Сакрална архитектура на тялото от 2011г., като е преминала  през   повече от 50  обучения във Франция, Русия, Украйна и България, провеждани от Наталия Сергеенко, Галина Яковлева, Елена Кожевникова, Александра Чесанова, Дария Ларина, Ирина Тихомирова, Наталия Буценко  и Нели Димитращук – най-близките и дълго обучавани от Натали Дроен, нейни ученички.  От  шест  години е организатор на традиционни Великденски семинари по Сакрална архитектура на тялото в Пловдив с водещи преподаватели от школата по САТ в Санкт Петербург.

 

 

Практика

 

Сакрална архитектура на тялото (САТ)

 

Човекът трябва да чувства, че не е в тежест на земята и доставя радост на другите като върви по нея. Така сме замислени от нашия Създател, който е вложил във всеки от нас Своя образ при сътворението ни. Опитът на Натали Дроен, който тя нарича сакралната архитектура на тялото, ни учи как да разкрием Божествената образност във всеки от нас и как да преобразим себе си, търсейки с ново съзнание, с нов усет правилността в своето тяло – този храм на духа и плътта. Съществува физиологически правилна постановка на нашето тяло, която му позволява, както и на всички органи в него, да изпълнява своето предназначение и затова всичко в тялото трябва да се намира на отреденото му от Природата място, за да диша свободно и естествено. Занятията по САТ позволяват да се намери тази природна правилност и благодарение на това да се изправят много деформации на мускулите, костите и ставите, помагайки ни да се избавим от вътрешния дискомфорт. Целта на занятията по Сакрална архитектура на тялото е да се възстанови природната гъвкавост на ставите и чувствителността на цялото тяло, да се придаде нов тонус на всички мускули в тялото и се предотврати тяхната отпуснатост и преждевремено стареене, да се укрепи целият скелет, като чрез дишането се нормализират обменните процеси,  да се открие заложения във всеки от нас Божествен потенциал и да усетим в по- голяма степен отколкото преди, радостта от живота, чувствайки себе си творец в голямото и малкото.

 

Контакти

 

Град: Пловдив

Телефон за контакт: 0894409040

Сайт: nathaliedroin.bg