Тема

Сакрална архитектура на тялото

Неделя 9-ти Април 14:30 – 15:10

Сакрална архитектура на тялото – ПРАКТИКА

Неделя 9-ти Април 15:20 – 16:00

Човекът трябва да чувства, че не е в тежест на земята и доставя радост на другите като върви по нея. Така сме замислени от нашия Създател, който е вложил във всеки от нас Своя образ при сътворението ни. За всеки от нас Той има свой замисъл и проект, и следвайки го ние бихме могли да се превърнем в онези, които Той би искал да ни вижда – богове по благодат. Опитът на Натали Дроен, който тя нарича сакралната архитектура на тялото, ни учи как да разкрием Божествената образност във всеки от нас и да съхраним тялото си – нашият вътрешен храм. „ Всеки орган в нашият храм е божествен и ние сме отговорни пред факта, че имаме плът“ – казва тя. Тялото ни не е просто тяло, а храм който живее в съответствие с божествените сили, с космическия архитип. Човек носи в себе си космическо съдържание. Призванието на всеки орган е да предава енергиите на космическото здраве на цялото тяло. Всяка част от тялото играе своя роля и когато физиологична част е засегната от болест, това означава че е прекъсната нишката, съединяваща я с космическия архитип, с висшите светове. Сакралната архитектура на тялото ни учи как да преобразим себе си, търсейки с ново съзнание, с нов усет правилността в своето тяло – този храм на духа и плътта.

Визитка

Наталия Сергеенко е водещ преподавател в школата по Сакрална архитектура на тялото в Санкт Петербург – Русия. Близка ученичка на създателката на това направление в движението – Натали Дроен, при която се обучава от началото на 90-те години до смъртта й през 2013г. Занимава се с балет от дете . Работила е като балерина, хореограф, била е преподавател в балетна школа и училище по изкуства. Води занятия по Сакрална архитектура на тялото от 20 години. Организатор на традиционни Рождественски семинари по Сакрална архитектура на тялото, които се провеждат ежегодно в родния й град – Санкт Петербург.

Видео

Контакти

E-mail: ; //https://nathaliedroin.com/http://nathaliedroin.bg/
Телефон за връзка: Светослава Хаджиева – 032/622 607; 0894 409 040