Визитка  

 

Светослав Чешмеджиев

Роден на 28.08.1968 г. в гр. Пловдив. Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1993 г., специалност биология, специализация екология (магистър биолог) и средно образование в ТОХ „Асен Златарев“, гр. Пловдив като кулинар. Повече от 25 години трудов стаж в областта на екологията и биологията, като експерт към Изпълнителна Агенция по Околна Среда, хонорован асистент по екологична биохимия и биомониторинг в ПУ „Паисий Хилендарски“ и частни фирми. Работа по екологични поректи в различни държави – Балканите (Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Гърция, Румъния), Беларус, Украйна, Молдова, Кавказки регион (Грузия, Армения и Азербайджан) и др. През последните години интензивна работа с билки и билкови продукти, включително разработване и възстановяване на стари продукти и рецепти, работа със „забравени“ и слабо използвани билки. Приложение на билките в ежедневието – лечение, напитки, ястия и салати (кулинарно приложение), билкови възглавници, билкови препарати за растителна защита, био торове и зелено торене, билкови възглавници, земеделски практики за полудиво отглеждане и мн. други.

 

Тема

 

Даровете на билките

Билките в нашето ежедневие – увод;

Билкарството по нашите земи – дълбока древност (траки, славяни, българи); богомили, исихасти, адамити, павликяни и др.; билкарски школи на Балканите; Роля на градинарството и манастирските градини;  Видни представители; Интегриран холистичен подход; Видове лечители – правилци, врачки, биляри, баячки, баснарки и др.; Световен принос на някои български лечители;

Билкарството в пловдивския регион;

Общи постулати при бране, обработка и използване на билки;

Билколечение – принципи, школи, лечение; духовни практики, ритуали

Примери с легендарни и забравени билкови продукти – териак (митридатиум) и др.;

“Популярни” и “забравени” билки в България; „Ритуални“ забравени билки; „Безсмъртни“ билки;

Приложения на билките – билки и хранене, билки и домашна козметика, билки и градинарство, работа с деца, повдигане духа на жените и мъжете; работа с природни духове; духовни практики и билки; Други приложения на билките: (възглавници, завивки, сухи букети, срещу вредители, тъкачество, втъкаване в дрехи, строителни материали, амулети, талисмани, украшения и др.);

Билки и магически ритуали; Апотропейна роля на билките; Мъжки и женски билки; Отнемащи (редуциращи) и даващи билки;

Някои практически примери за приложение на билки – рецепти;

Бъдещо развитие на фитотерапията: разработване на терапевтични методологии и подходи; подобряване на качеството; разработване на нови продукти; фитоембриотерапия (гемология), нови и забравени билки, лечебни гъби, дендротерапия, работа с цветя и градини;

Екосистемен подход в билкарството. Цялостно развитие на селските общности.

 

Контакти

 

E-mail: sveto1968@gmail.com

Телефон за връзка : 0887922586