Визитка

Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ / 

Гл. ас. д-р  Йордан Епитропов 

и Д-р Сена Неделчева

 

Гл. ас. д-р  Йордан Епитропов има познания и опит в чистата и приложната наука. Участвал е в проект за изследване на нов метод за разрушаване на туморни клетъчни линии.

Д-р Сена Неделчева, специалист по трудова медицина, участие в доброволчески дейности за промяна чрез знание на общественото съзнание към ново качество на живот и с личен интерес в езотеричните школи и мистични учения

 

 

Тема

 

„Постът – нравствена висота и духовна чистота”

(по идеи на Учителя Ваклуш Толев)

 

 

Какво е постът – мода, религиозна догма, природоестествен начин за поддържане на добро здраве…или нещо повече?! Лекцията със заглавие „Постът – нравствена висота и духовна чистота“ ще разгледа различните стадии на ядене, хранене и ритмиране; както и духовния аспект на потребата от вегетарианство. Ще се представят данни и анализи за същността на поста и различните негови ефекти – от дълбоката вътрешна хигиена за физическа, нравствена и духовна чистота до потребата за събуждане и поддържане работата на духовните центрове в човека. 

 

Контакти

 

E-mail: epitropov@gmail.com,  s.nedelcheva@trudova-medicina.bg

Сайт: www.vaklush.org