Слав_Славов

Тема

„Изгрев“: първото училище на слънчевата педагогика – с методи за възпитание и обучение от Учителя Петър Дънов

Визитка

Магистър – биология и химия, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Повече от 21 години педагогическа работа с деца и ученици. Завършва различни допълнителни обучения в системата на средното образование, вкл. и Паневритмия, към център за следдипломна квалификация на Национална спортна академия през 2000 г. Работи години като учител, впоследствие директор на общинско училище в Карнобат. Обществен възпитател към общинската комисия по образование. Обича художествена и научна литература, спорта и разходките сред природата. От 2011 година живее и работи в София – детска школа „Бялото кокиче“. Участва в обучения и семинари по Слънчева педагогика – методи за възпитание и обучение от Учителя Петър Дънов.

Контакти

E-mail: Skype: slavslavov
http://www.bialotokokiche.com/
http://izgrevou.com/
Телефон за връзка: 0896 669 767

Видео лекция


Лектори →