Стойка Терзиева

Тема

Зависимост между правилното построяване на тялото и успешността в живота

Във всяка възраст, на основата на правилното построяване на тялото, може да се възстанови здравето, силата и енергията.

Сакрален стро. Оси на тялото, правилна постановка.
Стъпало. Как правилно да стоим. Упражнения за освобождаване на блокажите в стъпалото – основата на тялото ни.
Разположение на тялото в пространството – как да седим, как да лежим.
Пояс и корем. Упражнения за укрепване на мускулите. Коремът държи 50% от гърба.
Дихоние. Тайни на диханието в Сакралната архитектура на тялото.
Съединяване на диханието и движението в сакралните оси на тялото.

Визитка

Първата водеща в България на семинари по системата на Натали Дроен – Сакрална архитектура на тялото, с благосровията на създателсата. Треньор по учебно­оздравителни практики. Четири годишен опит в преподаването в България и чужбина. Ученичка на Алена Мазур – Киев.

Контакти

E-mail: http://www.sacral.com.ua
Телефон за връзка: 0889 428 452