събка Дякова

Тема

Илюзията стрес

Визитка

Събка Дякова-Чехович е психолог, писател, автор на книгата „Фитнес за женската душа“, от Пловдив. Завършила е психология във ВеликоТърновския Университет, след което продължава обучението си в сферата на телесно ориентираната психотерапия. Постоянно се учи и развива.
От седем години има своя практика като психолог – психологически кабинет „Хармония“ www.harmonia-center.com
Провежда индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни , семинари и програми за личностно развитие и мотивация. Вече четири години с успех развива разработената от нея програма само за жени „Фитнес за женската душа“ – едноименна с книгата и.
Социално активна, пише, публикува свои психологически материали в личния си сайт и лайф-стайл материали в други сайтове.
Позитивна, с много приятели и идеи за бъдещето. Във фестивала участва за трети път.

Контакти

E-mail: http://www.harmonia-center.com
Телефон за връзка: 0887 700 276

Лектори →