Тема

Компендиум за ново човечество – цялостна програма за създаване на ново човечество

Събота 8-ми Април 18:40 – 19:30

Компендиум за ново човечество: излагане на цялостна глобена програма за пораждане на ново човечество с колективни органи, в което отделното човешко тяло ще е матрица на цялостното човечество: колективни органи, ум, сърце, мозък и емоции и от там колективни функции и колективно здраве.
Идеята е да се обединят всички мозъци, сърца и сърдечности и така индивидите да прераснат в колективна човешка общност. Погледнато генетично цялото човечество е огромно генетично кълбо, което непрекъснато излъчва и в този смисъл, както сме обединени генетично, остава да се обединим мисловно, емоционално, физиологично и енергетично и ще добием невиждани представи за човешкото здраве. Път за това е интернет знанието. Същественото е, че ще се издигне проект за човешкия мисловен лъч и човешкия сърдечен лъч което означава, че най малко 3 милиарда човешки същества трябва да се обединят в една и съща квантова кохерентност. Именно тя, без да уеднаквява индивидуалните различия, ги събира в лазерен лъч и се получава огромна сила, която пробива дупки в пространството и времето. Когато се постигне тази висока степен на квантова кохерентност, притежаваща огромна пробивна сила, с този човешки мисловен лъч може да се усилят отслабналите полюси на Земята, да се раздели й магнитното ядро, да се повлияват големите космически катаклизми и т.н.
Най-сериозната задача на този човешки лъч, достигнал кохерентност, е да се насочи към центъра на нашата галактика „Млечен път“, защото Галактичния център е местното галактично божество – галактично сърце и ум, всичко от произлиза от него и всичко се връща към него. Така както сърцето изпраща артериална кръв към тялото и я прибира като венозна кръв, на същия принцип действа и всяка галактика с център-сърце; изпраща информация във вид на звездна радиация, която сгъстена ражда звезди и ги връща към себе си чрез центростремителната сила, смила звездите и масите и ги излъчва отново към себе си.
Галактичния център представлява всъщност ядро от няколко стотин до няколко милиарда черни дупки и е най- близкото присъствие на физическата проекция на Бога – всичко от него идва всичко, всичко при него се връща. Задачата на човешкия мисловен лъч е да успее да се насочи към този център и там този лъч ще срещне мисловно всички цивилизации в тази галактика и където те се събират и комуникират, след което отново се разбягват от центъра към своите системи – родини.
Тогава ще се сбъднат библейските предсказания, че и бездарните ще станат надарени, а глупавите ще поумнеят. Това е бъдещето на новите чудеса и новата наука, която се кооперира и с новата духовност.
Ще се представи и практика как ние, всеки един поотделно, освен да се подготви за този лъч да знае и разбере и какви практики да има, за да надвие своите егоистични способности, да забави стареенето на клетките и тялото; също ще се представи практика за бременни и майки за стимулиране на мозъка на деца, кърмачета и създаване на нови, галактични таланти. Ще говорим и за това как всеки да се настрои към галактичното време и то да накара неговите клетки да стареят много по-бавно чрез настройване на личния часовник към галактичния.

Визитка

Д-р Тимен Тимев е роден през 1949 г. в Пловдив. Завършил е медицина и дълги години работи като лекар-психиатър. Той също така е поет, драматург, философ, семиолог, учен-енциклопедист и религиозен мислител. Написал е 21 стихосбирки, 12 пиеси и множество теоретични трактата – общо 20 000 страници – по онтология, логика, етика, естетика, трансцедентална психология, социология, семиотика, херменевтика. Преподавал е в различни европейски университети и в САЩ история на философията, психоанализа, философия на музиката, творческо писане. През 2015 г. д-р Тимев е един от номинираните за Нобелова награда за литература за книгата си “Libido Significandi Or The Lust For Meaning”.

Д-р Тимен Тимев е психиатър и философ. Освен това е цигулар, поет и драматург. Повече от 10 години живее в САЩ. Преподавал е в различни европейски университети и в САЩ история на философията, психоанализа, философия на музиката, творческо писане. През 90-те години на миналия век става много известен в България с книгите си „Бунтът на бездарниците”, „Антифауст”, „История на лингвистичното лицемерие” и др., написани под псевдонима Материус Розенкройцер. Освен на научни трудове е автор и на стихосбирки и пиеси. В момента работи в Институт по интегрална естетика в Сан Франциско, Калифорния.

Видео