Тема

Свръхсетивни способности

Събота 8-ми Април 10:50 – 11:30

„Ще представя своя път, опит и постигнати резултати. Ще предложа на аудиторията комплекс от вътрешна работа и практики за развитие на свръхсетивни способности. Всички ние можем да надскочим многократно приетите за естествени диапазони на нашите сетива. Това, което приемаме за граници на нашите възможности са границите на ограниченото ни мислене, възпитание и обществени порядки. Ние можем много повече. Ние сме много повече от това което се приема за даденост.“

Визитка

Практикува йога от 1964 г. На 77 г. продължава активно да изследвам себе си и своите човешки възможности. Педагог е по образование. Води курс по Комплементарна медицина 1991, 1992, 1993 г в ТУ Пловдив. Помага на Търсачи на Духа и Пътешественици по Пътя.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0887 941 807