Координатор за Търговище:

Ефросина Ангелова, тел: 0888 348 517,

E-mail: box_angelovy@abv.bg


2019

28-29 септември


2018

29-30 септември


2017


Лице за контакт: Ефросина Ангелова

E-mail:

Телефон за връзка: 0888 348 517