Тема: „Даровете на Земята”

Първа награда:


Диана Циркова, 18 г. – „Пасторал“

Специални награди:


Валентин Василев, 15 г. – „Хармония“

Виктория Русалова, 16 г. – „Endless care“

Аида Пипоян, 17 г. – „Българска природа“

Милена Атанасова, 18 г. – „Върхът на езерата“

Милена Атанасова, 18 г. – „Окото е синьо“

Награждаване:

Наградите ще бъдат раздадени на 08.04.2017г., в 09:45 ч. Във фоайето на втория етаж на Дома на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. Гладстон 15.