Координатор за Хасково:

…………………….

Телефон за връзка: ………………………

E-mail: .………………………………


Фейсбук: 

Инстраграм:


2024

7-8 септември