Координатор за Хасково:

Димитър Вълков

Телефон за връзка: 0882796760


Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066304641522

Инстраграм:


2024

5-6 октомври

Очаквайте програмата…