Визитка

 

Христо Христов

 

На 36 години, живее и работи в София. Семеен с две деца. По образование математик, завършил СУ „Св. Климент Охридски“. По професия програмист.

 

 

 

 

 

Тема

 

Законът за кармата и пътят на посвещенията

 

Лекцията запознава с общи положения относно пътят на посвещенията (пътя на духовно развитие) дадени в трудовете на Елена Блаватска, Татяна Микушина и Елизабет Хайх. Дава се разбиране как се създава повечето карма в наше време и как можем да се опитаме да отработим старата си карма. Привеждат се примери за хора от най-различни „религии“ постигнали в някаква степен високо (божествено) ниво на съзнание – Петър Дънов, Йогананда Парамаханса, Преподобна Стойна и т.н. Дава се пример за истинско християнско милосърдие.

 

Контакти

 

E-mail: hristo.a.hristov@abv.bg

Телефон за връзка: 0882265696