Цвета Мишева Алексова

Тема

Приказките – езикът на детството

Основната цел на лекцията е да разкрие възможностите, които предлага приказката като средство за провокиране на размисъл, изразяване на емоции, предаване на ценности или просто като едно удовлетворяващо съвместно изживяване.

Какво ще научите?

1. В кои случаи е по-подходящо да използваме приказката при общуването с детето.
2. Кои са необходимите условия, за да бъде разказаната от нас приказка ефективна?
3. Различни видове приказки и различни начини за поднасянето им в зависимост от възрастта и броя на децата.
4. Основен модел за съчиняване на приказка, съобразена с конкретните нужди на детето в дадения момент
5. Как да реагирам, когато детето ми разказва някаква приказка или измислена история?
6. Как да разбера, че приказката, която разказвам е достигнала до детето и какво да правя, ако това не става?

Визитка

Цвета Мишева-Алексова е детски психолог и психотерапевт с повече от 10 годишен стаж, доктор по спортна психология, организатор и водещ на тренинги за развитие на социални умения за деца и юноши. Автор на терапевтичните приказки, представени в книгата „Защо все аз?“ – терапевтични приказки за деца и родители. Водещ на семинари за популяризиране на ролята на приказката като терапевтично и образователно средство

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0889 73 15 37