Тема

Лекция на тема връзката на китайската философия с практиката на Тай Чи Чуан и Ци гун

Неделя 9-ти Април 10:00 – 10:40

Тай Дзи практика

Неделя 9-ти Април 11:15 – 12:30

ТайЧи е извор на жизненост, спокойствие, умиротворение, повишаване на творческите способности и чувство за цел, неоценим дар за естествения процес на лечение на тялото в справянето с ежедневния стрес и напрежение.
Съчетавайки естествени движения, дишане, структура и баланс, практикуващия ТайЧи постига висока степен на овладяване и обединяване на тяло, разум и съзнание. Плавните, леки и балансирани движения способстват за изграждане на правилна структура на двигателно-опорната система и естествено развитие на мускулатурата, които предотвратява основните проблеми, свързани с травми и болести на тази система.
Подобреното кръвообращение и дихателните практики се отразяват благотворно върху всички вътрешни органи и увеличават оросяването на мозъка.
Отварянето на каналите за циркулацията на жизнената енергия „Чи“ изгражда пълноценен енергиен баланс на организма. Съчетанието на естествените природни движения с медитативна практика и енергиен баланс са в основата на постигане на физическо здраве и психическо равновесие и устойчивост.

Визитка

Школата на Сифу Станислав Багалев е със статут на присъединено училище към световната Ян Тайдзи фамилна организация, оглавявана от Гранд Майстор Ян Джун – шеста генерация на фамилията Ян.
Обучението се осъществява изцяло по програма, базирана на стандартите и методите на световната организация.
Сифу Станислав Багалев: ръководител на школата със статут на Affiliated school instructor към световната Ян тайдзи организация.
Занимава се с бойни изкуства от 30 години, четири пъти републикански шампион, треньор към Български Федерация по Ушу, преподавател по бойни изкуства в Пловдивски Университет, посещавал за обучение семинари в Европа и три пъти в Китай, личен ученик на майстор Ян Джун, който е ръководител на световната Ян ТайДзи фамилна организация.

Контакти

Фейсбук: Yang Family Tai Chi Chuan Affiliated School Plovdiv
http://www.yangtaichi-bg.com
Телефон за връзка: 0896 222 165