Тема

Даровете на земята: „Слънце, въздух, вода и сол“

Неделя 9-ти Април 15:20 – 16:00

Слънце, въздух и вода – това са трите стълба на Живота, а солта е това, което ги свързва и ги прави едно.
Животът е сол, защото той съдържа всичко във себе си. Живота без сол е немислим. Самите хора дори са солта на Живота.

Визитка

Веселин Орешков живее и работи в Троян. Живота си посвещава на работа с лечебни растения и биодинамичното земеделие. Автор на няколко книги за лечебните растения и природния начин на живот. Бил е многократно домакин на зелени детски училища и младежи от цялата страна, където запознава младите с тайнството на растителния свят.

Контакти

Телефон за връзка: 0878 395 169