Тема

Профилактика и лечение на зрението с методите на китайската традиционна медицина

Събота 8-ми Април 15:20 – 16:00

Зрението е безценен дар и неговото запазване е задача за цял живот. Заболявания като диабет, хепатит и сърдечно-съдови заболявания могат да се открият в очите. Офталмологията на традиционна китайска медицина е уникална в разбирането на физиологичните функции и патологични промени в очите, диагностиката и лечението на очните заболявания. Китайската традиционна медицина разглежда очите, като част от цялото тяло, свързани с вътрешните органи чрез каналите и колатералите, така че окото е в състояние да отрази здравословно състояние на цялата структура. Заболяванията на вътрешните органи оказват влияние на зрителната функция и водят до заболявания на зрителния апарат.

Визитка

Д-р Денка Маринова е преподавател в НСА, с над 25 годишен клиничен и преподавателски стаж. Специализира се в областта на китайската традиционна медицина. Проучва възможностите за прилагане на акупунктура при травми и заболявания на централната и периферна нервна система. Защитава дисертация на тема „Комплексна терапия при множествена склероза“. Главните научни интереси и разработки на д-р Маринова са в областта на невромускулните и дегенеративни неврологични заболявания.

Видео

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0899 532 670