Розмари Де Мео

Тема

КАК СЕ НАРИЧА ВОДАТА?! – практика

Някои казват, че водата помни. Други се съмняват. Трети са заети с научни доказателства. ..
А някога просто знаели…
Мълчана вода, шарена вода, жива вода, тиха вода, вречена вода…
Имало някога едни вещи хора. Те полагали думите във водата и…РЕЧЕНОТО СТАВАЛО СТОРЕНО.
Хайде да го сторим и ние. Пък да видим, кой какво сбъдване ще извика!

ВАЖНО (от Розмари Де Мео): Уважаеми приятели,
Наричането на вода е част от много старо българско знание и се именува обредно тайнство. Като всяка свещена тайна, то има своите ясни правила. Във връзка с това, бих искала да отправя към всички следната молба:
Тъй като това е практика, сиреч, ще извършим действие, моля всеки, който иска да участва да си донесе малък, широк съд за вода. Не носете бутилки, а чаши или купички!!!
ДОПУСКАТ СЕ САМО УЧАСТНИЦИ, А НЕ ЗРИТЕЛИ!
Тъй като това е тайнство, не бих могла да позволя то да бъде записано по никакъв начин! Нека в паметта ви остане това, което нужно за вас самите.
Моля да не превръщаме тази простичка и вековна практика в зрелище за любопитни хора! Нека в залата да влязат само тези, които искрено вярват в силата на старото ни , родово знание и смятат да го практикуват!
ВАЖНО: Наричането на вода е МАГИЯ!
Моля всеки, който има проблем с Бога си, да уважи собствената си вяра и да избере друга практика от програмата!
Във всички стари и нови духовни практики важи правилото „дай, за да получиш!”. Това е основен закон на равновесието в природата и аз ще го спазя. По „вина” на сърцатите организатори на този форум, вашия дар няма да бъде във вид на каквото и да е заплащане. Единственото, което можете да дадете ще бъде уважението и почитта към водата и силата на старото ни знание!
Ще позная добросторниците по това , че са изключили телефоните си и са донесли водата, която ще наричат!
Въпросите, които ще възникнат, ще обсъдя по време на семинара си ”Езически разговори за Бога” в неделя, след форума!
Оставам с почит и ви чакам с радост!

Контакти

E-mail: Фейсбук: Розмари Де Мео
http://www.narichane.com

Лектори →