ДиМо1

Тема

Трудности при възпитанието

Възпитанието е една задача, отличаваща се с голяма отговорност, много неизвестни, която често трябва да се решава спешно, в крачката. Задача за чието решаване няма универсално упътване и която често опъва личните ограничения. Тази лекция е една възможност за практично вглеждане в какво означава да възпитаваш, как се възприема това от децата, какви лични трудности се активират в този процес..

Визитка

В работата си като терапевт Димо набляга на преживяването на потиснати емоции, което води до вътрешна свобода и покой. Работата му е силно вдъхновена от Ошо. Ползва Семейни констелации, Транзесенс, Дзен консултиране, работа с вътрешното дете. Работи като терапевт от 2007г.

Контакти

E-mail: http://www.dimo.bg
Телефон за връзка: 0888 363 033