Виктор Митков1

Тема

Водата в Новото време

Бъдещата значимост на водата в бита и културата. Методи и приложение.

Визитка

Съработник на идеята за разпространението на знанията за водата и нейното приложение в човешкия живот.

Контакти

E-mail: