Тема

Самоосъзнаване чрез дарове на земята

Неделя 9-ти Април 10:00 – 10:40

Представяне Пилотен проект „Изследване на въздействието на звуците, думите, различните честоти и трептения“ чрез наблюдение и анализ на въздействието им върху растения. За деца на България в Родината и извън нея на възраст 6-11г. За родителите им, за организатори на неформални обучения. Цели развитие на: изследователски , творчески дух, когнитивни способности, самостоятелност , критичност, умения за обсъждане, представяне, активно формиране и усъвършенстване на собствената позиция, умения за здравословен живот – хигиена на очите, хранене, отношение към тялото и др. Занимания в къщи 5-10 ми. дневно и 90 мин.онлайн седмично. Интердисциплинарно обучение чрез игра за деца от 6 до 106 г. ☺

Визитка

Пътешественик в необятните простори на човешките възможности. Радетел за ново образование интегрирало в себе си и достижения от отминали епохи. Инициатор и съ-реализатор на различни ИТ проекти. В това число : мултифункционална платформа за синхронно и асинхронно онлайн обучение и дистанционна съвместна работа; модел за е-референдуми в България – ИТ платформа и ЗИД; онлайн организиране на Граждански инициативи и мн.др. Убеден противник на съвременните ваксини, имунизации и привърженик на свободния избор на родителите за ваксиниране на техните деца. Практикуващ триизмерно придвижване в пространството и други спортове, активен читател, пишещ стихове и др. текстове, любител на свободния танц.

Контакти

E-mail: Scype: raichinbg
http://platform.iportal4languages.eu/portal
Телефон за връзка: 0898 410 301