Тема

ПайдаЛаджин – древен източен метод за самолечение

Събота 8-ми Април 17:00 – 17:40

ПайдаЛаджин е древен източен метод за самолечение, разпространяван по света от мастер Шао. Пайда са упражнения чрез ударна техника по телесните меридиани. А Ладжин е пасивно разтягане на меридиани, сухожилия и фасции.
Предстоящите ПайдаЛаджин събития са на сайта ми http://biomedis-bg.eu/events

Визитка

Инструктор е по ПайдаЛаджин.
Кинезитерапевт.
Работи в Бургас.

Контакти

E-mail: Фейсбук: https://www.facebook.com/PaidaLajin8/
Телефон за връзка: 0888 572 770