Организаторите и лекторите на фестивала дават пресконференция в заседателната зала на Общината, до шадравана, във вторник, 21 април 2015 от 11 ч. Пресконеренцията се посвещава с любов на Земята, послучай празника на планетата на 22 април. Поканени са всички медии и автори на блогове в интернет пространството.На пресконференцията ще присъства зам. кмета и изп. директор на Фондация „Пловдив 2019“, както и лектори, в т.ч. и международното участие.