Фестивалът през 2015 се проведе при изключителен интерес- всички лекционни зали почти през цялото време бяха препълнени, а понякога желаещите бяха повече от капацитета на залите. Отбелязваме голям прилив на млади хора към фестивала. Изложението беше живо, спортните и танцови прояви също бележат успех. Кръглата маса, търсеща пресечените точки на традиционна и алтернативна медицина, изведе съзидателни решения и посока за сформиране на общество на лекари за интегративна медицина. Фестивалът  израстна, обогати се и поставя висока летва за следващата година. Надяваме се с Ваша помощ, скъпи приятели, участници, партньори, изложители- догодина и нея да я скокнем успешно! До нови срещи!