Фестивалът „Здравей, Здраве“ вече уверено върви към успешното реализиране на 7то издание. Върви и се разпростира по цялата страна. Много се радваме, че имаме съмишленици, които да разнасят огъня на здравословния начин на живот през 2016 в градовете Ямбол- 23 и 24 април, Казанлък 7 и 8 май, Кърджали 7 май, Троян 11 и 12 юли, Търговище 8 октомври. „Клонираме се“ успешно, както си говорим на нашия, организаторски език. Надяваме се това да продължи и сме готови да подкрепим и други градове, села, квартали, общности, които искат да организират свой, местен фестивал. Условието ни е да се спазят принципите на фестивала: ДОБРОВОЛНО, БЕЗПЛАТНО, СПОДЕЛЕНО. Което значи доброволен труд на организаторите, безплатен вход за посетителите, споделени опитности на лекторите. Ще се намерят ли още съмишленици, как мислите? Ние сме убедени в това! Обадете ни се, ако го почувствате! Очакваме Ви!