Подкрепете инициативата на Втория  Фестивал на  здравето  „Здравей, Здраве!“ в Стара Загора с Мото:  ЕДИНеНИЕ!

Фестивалът “Здравей, Здраве!“ – Стара Загора популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, като използва основно ресурсите на Стара Загора и за Стара Загора – чрез доброволен труд на гражданите и подкрепата на Община Стара Загора. Фестивалът се проведе за втори път на 13 и 14 октомври 2018 в сградата на Народно читалище „Св. Климент Охридски-1858“.

Спонтанно възникна идеята да възстановим надписа на фасадата на Читалището. При санирането на сградата надписът НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ е премахнат и подлежи на възстановяване и допълване с годината 1858.

В момента се подготвя проект за одобрение от Общината и организираме кампания за набиране на средства.

Бихме се радвали, ако и Вие помогнете за реализирането на тази чудесна идея!

Може да дарите средства по сметката:

BG88FINV 91501216481362 BGN

Фондация от „Любов към България”

За фестивала ”Здравей, Здраве!”

От  Организаторите на Фестивала на здравето „Здравей, Здраве!“ – Стара Загора