Мото на Фестивала „На въздух и светлина“

Първо място

Мария Асенова, 16 год.

***

Второ място

Ваня Димитрова, 15 год.

***

Трето място

Галя Димитрова, 15 год.