Мото на Фестивала „На въздух и светлина“

Първа награда

Божидар Найденов, 12 год.

***

Втора награда

Васил Златанов, 12 год.

Диана Циркова, 22 год.

***

Трета награда

Павел Бозев, 11 год.

и