Благодарим на фотогравфите

Георги Лесов, Мария Дичева, Зоя Георгиева за прекрасните снимки, които ни връщат към празника на здравето в Пловдив тази година:

Фото албум 2022