Град Сандански се включва в мрежата на фестивали „Здравей, Здраве!“ с интересна и разнообразна програма: