С огромно удоволствие Ви съобщаваме, че на 26 април в ДК “Борис Христов”, град Пловдив ще
се проведе първата международна конференция в България, която е насочена към темата
“спорт за планетарно здраве”. Конференцията “Спорт за здрава планета” ще се фокусира върху
значението на спортните практики и политики и ще демонстрира как те могат да допринесат за
целите на устойчивото развитие и да създадат здравословна градска среда. Събитието ще
събере специализирана аудитория от над 150 участника и ще даде възможност за обмяна на
идеи, опит между експерти от спортния и зеления сектор от България и чужбина, представители
на бизнеса, институции, общини и администрации, зелени активисти.

“Спорт за здрава планета” ще ви даде достъп до знания, добрите и най-иновативни практики и
експертизата на утвърдени имена в ефективното прилагане на устойчиви практики в спорта. По
време на конференцията ще бъдат проведени дискусии за това как да създаваме градска среда,
която предразполага здравословен и активен начин на живот и каква е ролята на общностите,
обединени от спорта, в зелената трансформация и стратегиите за устойчиво развитие на
градската среда.

Вярваме, че спортните практики и политики могат да допринесат за целите на устойчивото
развитие и да създадат здравословна градска среда, достъпна и приемлива за всички граждани.
Ако и Вие смятате така – очакваме ви на 26-ти април в Пловдив!

Достъпът до събитието ще е свободен, но е необходима предварителна регистрация.Направете
своята регистрация тук:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtig8Gz0K9wLJ1xH43OjSiRkIyzshr3Q9xwka0EllrONfxQ/
viewform?usp=pp_url

Ако имате въпроси, с радост ще отговорим на тях. Можете да се свържете с нас по имейл на
rumi@bgbeactive.org или на телефон 0893 320 114 Румяна Киризиева