Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

проф.д.т.н.инж. Жеко Ганев – Здравей Здраве 2021

16/05/2021 @ 16:30 - 17:15

Визитка

Проф.д.т.н.инж. Жеко Ганев

 

Тема

Физични методи за пречистване на пространството от вируси. Българския йонизатор

Лонг-ковид и анионен кислород

 

 •       В доклад за Long Covid /синдром на хроничен COVID/  Британския национален институт за здравни изследвания (NIHR) посочва, че има един често срещан феномен сред дългосрочно боледуващите пациенти с COVID, някои от които са със заболявания в продължение на седем и повече месеци. Той се състои в това, че симптомите се проявяват първоначално в една област – белите дробове и сърцето, след което затихват и възникват отново, но в различна област на човешкото тяло. В доклада се посочва, че точният брой на  хората, които изпитват дългосрочни симптоми – умора, главоболие, задух, аносмия /загуба на обоняние/, мускулна слабост, ниска температура и когнитивна дисфункция /мозъчна мъгла/ е неизвестен и варира между 5 и 10%, в зависимост от изследваната популация, използваната дефиниция и временният период на проучване. Д-р Илейн Максуел, ръководител на проучването коментира, че всеки заразен със SARS-CoV- n  може да страда от Long Covid, след като инфекцията е приключила, включително млади, здрави хора и дори ако първоначалното заболяване в своя пик е причинило само незначителни симптоми. Твърди, че Long Covid е  цикличен по своя характер и уточнява, че симптомите се срещат при хора от всички възрасти и се променят по тежест и буквално „се движат” из цялото тяло като засягат дихателната система, мозъка, сърдечносъдовата система и сърцето, бъбреците, червата, черния  дроб и кожата.
 •       Този анализ подчертава вредното физическо и психологично въздействие, което Long Covid, оказва върху живота на много хора. Налице са доказателства, че има значителни психологични и социални въздействия с тежки негативни последици за преболедувалите. Търсят се алтернативни методи за справяне с тези нови и променливи модели на симптоми и проблеми. В тази област въпреки, че знанията за коронавируса нарастват всекидневно, няма задоволителни резултати Повлияни от положителните резултати при разработването на анионен кислород, проявяващ се като коронавирусен антидот си зададохме въпрос – дали анионият кислород ще е ефективен и при Long Covid. За да отговорим на въпроса, създадохме и анализирахме  модел  базиращ се на парадокса на Анщайн – Подолски – Розен за гиганското усилване, както и на ново разбиране на дисипативните структури. Допуснахме, че пространствено-времевото подреждане на молекулите на SARS-CoV- n възниква спонтанно поради дифузия в нелинейни среди. Това аргументирахме с парадигмата на динамичния хаос – структури с безкраен параметър с ограничена площ притежаващи свойство на себеподобност. Приехме, че специфична промяна  в енергийното състояние на средата е в състояние да промени квантовите връзки в хемоглобина /специализиран белтък за пренос на газове/ и да го превърне в активна квантова система с променящ се фактор на стоящата вълна /възбуждането да превишава затихването/. Това е състояние при което и четирите полипептидни вериги на хемоглобина, всяка съдържаща свой хем, ще е с активирани функции, изразяващи се с повишен пренос на кислород, водород и въглероден диоксид.
 •       Кислородно пренасящата функция на хемоглобина се осъществява от железен йон намиращ се в центъра на хема, като само двувалентния йон Fe++ е в състояние да свързва и отдава кислород. Свободният хемоглобин е дезоксихемоглобин. Свързаният с кислород е оксихемоглобин – не окислена, а само натоварена с кислород молекула хемоглобин. При форма на съществуване на кислорода в анионна форма, молекулата хемоглобин има отрицателен заряд. Това е съществено различие, при което получената от въглеродния диоксит чрез ензима карбоанхидроза въглена киселина не се йонизира до бикарбонатни аниони и водородни протони. Водородните  протони заплашват организма с ацитоза и са причина за образуване на хемоглобинкарбамид. Образуването му става в тъканите при  високо налягане на въглеродния диоксид,  а разлагането и отлагането му/ мраморна пелина/ протича в белия дроб където налягането на въглеродния диоксид спада.
 •       Този модел ни подсказа вариант на сценарий на действие при  Long Covid състояние – активиране чрез аниони на кислорода на метаболичните и репаративните процеси, стабилизиране нивата на калций и фосфор в кръвта, нормализирането на електрическия потенциал на клетъчните мембрани, постигане на редокс клетъчен баланс. За това разработихме иновативен инструмент за  моделиране  възпалението и оксидативния стрес, за стабилизиране прооксидантния и антиоксидавтен баланс и за повишаване на реологичните свойства на кръвта –  анионен концентратор OZW – 04.
 •       Анионият концентратор OZW – 04 е предназначен за получаване на парамагнитно структурирана вода със свръхоксидирващ анион на кислорода, чрез метод интегриращ студен електростимулационен синтез на озон /метод ноу хау на Елфи тех/,  многостепенна фото йонизация предизвикваща „ефект на Комптон” и протонен магнитен резонанс.
 •       Тази вода в човешкият организъм, доказано чрез планиран и проведен от нас електрофизиологичен експеримент, предизвиква в човешкият организъм верижни биохимични процеси, стимулиращи синтеза на биологични катализатори намаляващи медиаторите на възпалението. Ускорява кислородния метаболизъм без нарушаване на редокс системите, регулира енергийния баланс,  повлиява положително кръвопотока и обмяната на веществата, намалява дихателната честота, възпрепятства натрупването на млечна киселина в огнището на възпалението, индуцира синтеза на простациклини и други вазодилатори. Предизвиква мощен противовъзпалителен, противоточен, вазодилативен и аналгетичен ефект. Всичко това ни дава основание да приемем, че  парамагнитно структурирана вода със свръхоксидирващ анион на кислорода, може да се прилага при Long Covid състояние.

 

Контакт

 • Телефон: 0887427755
 • E-mail: elphi.teh@gmail.com
 • Сайт: www.elfiteh.com
 • FB: елфитех оод

Details

Date:
16/05/2021
Time:
16:30 - 17:15

Venue

Локация 1 – „Летен театър“
Летен Театър, бул. „Руски“, 4002 Хълм На Освободителите, Пловдив
Пловдив,
+ Google Map
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial