Функционална тренировка
Неделя 9-ти Април 14:00 – 15:30
Функционална тренировка с необходимата локална и динамична загрявка, както и разгрявка (стречинг). Общофизически упражнения от функционален характер.

Визитка

Сдружение „FunctionalFi7Army” е сдружение с нестопанска цел и изцяло се уповава на развитието и популяризирането на спорта в частност функционалния фитнес, като част от физическата култура, за обединяване на творческите усилия на спортисти и граждани. Участниците в провелите се досега тренировки на открито не са само млади, здрави лица, но и представители от различни възрасти – деца и юноши, възрастни и стари хора, хора с нисък физически капацитет, с повишен здравен риск, хронични заболявания и др. Основните цели на този тип физическа активност са повишаване на физическия работен капацитет и запазването му на високо равнище с напредване на възрастта, устойчивост към стреса, профилактика на социално-значимите заболявания, подобряване качеството на живот при хора с хронични заболявания, задоволяване на естетически потребности и др.
Ние сме седем млади мотивирани личности, които имат за цел да запознаят обикновения човек със спорта като здраве, да развият всеки спортист независимо от спорта ,който практикува, в атлет, да покажат правилния и здравословен път към изграждане на един тонизиран и продуктивен човешки организъм

Контакти

Фейсбук: https://www.facebook.com/FunctionalFi7Army
Телефон за връзка: 0893 983 320