На Главната улица на Пловдив, в отсчеката между Общината (шадравана) и пощата са разположени информационните табла- винили на фестивала. Там можете да видите програмата, както и да прочетете Хартата на фестивала. Изложени са снимки от предишни години и пресъздаден духа на форума ни- осъзнатост, единство, щастие.

Информационните табла са уловили Духа на Фестивала
Информационните табла са уловили Духа на Фестивала