Литературен конкурс

1-во място: Петра Тилева
2-ро място: Радостина Димитрова
3-то място: Симар Тургай
***

Фотоконкурс

1-во място: Божидар Найденов
2-ро място: Васил Златанов и Диана Циркова
3-то място: Павел Бозев
***

Конкурс за рисунка

1-во място: Мария Асенова
2-ро място: Ваня Димитрова
3-то място: Галя Димитрова