„Здравей, Здраве!“ върви към бъдещето – защо? Вижте сами, като прочетете статията, която намерихме в интернет за организациите на бъдещето – т.н. Тийл организации, „синьо-зелени“ организации.

 

ТРИТЕ „ПРОБИВА“ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

 

Задава се нов модел на организация, така нареченото “Еволюционно синьо-зелено”. Има три особености, които напълно го отличават от онова,

което знаем като бизнес модел.

Вижте кои са те:

Самоорганизираност

В типичните организации управляващите са отговорни, а управителят е “шеф”. Планирането, контролирането и координирането се въртят около тази длъжност, а всички останали го следват.

Еволюционните организации разчупват този модел: управлението става отговорност на всеки като координацията и контрола на шефа се заменят с прозрачност, в която всеки отговаря пред всеки и се изгражда атмосфера на взаимен натиск.

При така наречената холархия всички членове на екипа участват в седмични срещи, където споделят

своите цели и задачи. Всеки докладва дали е изпълнил или неизпълнил задачите си, които сам си е определил. Този механизъм гарантира свършването на важното без да има нужда от централизиран контрол. Участващите в двата типа организации, с шеф и с партньорски натиск, казват, че второто е по-ефективно. Можеш да заблудиш шефа, но трудно можеш да подлъжеш колегите си.

Самоуправляващите се системи не използват йерархия или съгласие, както при другите модели. Повечето решения се вземат по самостоятелен път, където членът на екипа търси мнението на другите, но не и съгласието на всички тях. За по-важните решения еволюционните организации обикновено практикуват приемане, което се опира на колективната мъдрост за определяне на обективността на тези решения и интегрирането им в първоначалната цел.

Съгласие: Всеки вярва, че това е най-доброто решение

Приемане: Всеки приема, че решението е “достатъчно безопасно, за да се опита” или “достатъчно добро за сега”.

Еволюционна цел

Еволюционните организации не търсят печалба заради печалбата, а нещо повече от това. Според Браян Робертсън смисълът им е да се

определи най-дълбокият съзидателен потенциал, който организацията може цялостно  да прояви в ежедневните дела и в изпълнение на целите, в стратегията и вземането на решенията. Целта никога не се губи от фокус.

Целта е силен вътрешен мотиватор, който привлича хората, които не са там заради парите и няма да търсят краткия път, за да изкачат стълбицата на кариерата, да спечелят бонус в края на месеца или да впечатлят шефа. Така работата се опростява, в смисъла на контролните механизми, защото дейността почива върху убеждението, че всеки е там, за да свърши най-доброто, на което е способен, и защото вярва в приноса на организацията.

Еволюционните организации са жив организъм с усещане за свобода.

Хората в тях са по-загрижени за своите преживявания, откривайки и изучавайки общата цел, а не за подробния анализ, с който да предсказват бъдещите резултати.

Цялостност

 Носите ли професионално, неудобно облекло на работа? Ако отговорът е да, вероятно не работите в работна среда на цялостност.

Откакто съществува йерархията и работният процес, хората не оспорват неяснотата, несигурността, емоционалната и духовна страна на работата си. Съществува ясно разграничаване на Аза в личния свят и Аза в работната среда. Учат ни да проявяваме ангажираност и отговорност на работа и да оставяме съмненията и колебанията си у дома.

В еволюционните организации всеки е поканен да участва цялостно. Не съществува разделение между лична и професинална изява. Общата цел позволява единство на онова, което искам, което правя и в което вярвам. Не живея, за да правя пари и да ги харча в Дисни.

“Имах възможността да работя в организация, където да мога да вложа всичко, което съм. Спорих с колегите си как се чувствах, говорих им за моята неувереност и страхове, и го направих без да се притеснявам, че ще бъда наказан. Един път плаках. Плаках, защото беше трудно. Разбира се, че се чувствах ужасно, но не ме отхвърлиха. Бях приет и окуражен да опитам отново”

                                                                           Един късметлия

Самоуправлението, еволюционният смисъл и цялостност правят сините организации съвършено различна работна среда от тази, която познаваме в корпоративния свят.

Откривате ли тези елементи във вашата организация?

 

Превод от интернет: https://targetteal.com/en/blog/the-3-breakthroughs-of-the-organizations-of-the-future/